Wiki Forum Sign up! Explore Home

 
# Main menu
l.store "Overview", "Overzicht"
l.store "Tutorial", "Introductie"
l.store "Browse", "Bladeren"
l.store "Timeline", "Tijdslijn"
l.store "Files", "Bestanden"
l.store "Reports", "Rapporten"
l.store "Schedule", "Planning"
l.store "New Task", "Nieuwe Taak"
l.store "Preferences", "Instellingen"
l.store "Log Out", "Afmelden"
l.store "Clients", "Klanten"
l.store "Client", "Klant"
l.store 'Search', 'Zoeken'
l.store 'Users', 'Gebruikers'
l.store 'User', 'Gebruiker'
# Main layout
l.store 'Hide', 'Verberg'
l.store 'Views', 'Overzichten'
l.store 'Open Tasks', 'Openstaande Taken'
l.store 'My Open Tasks', 'Mijn Openstaande Taken'
l.store 'My In Progress Tasks', 'Mijn Taken'
l.store 'Unassigned Tasks', 'Niet Toegewezen Taken'
l.store 'Shared', 'Gedeeld'
l.store 'Edit', 'Wijzig'
l.store 'New', 'Nieuw'
l.store 'Chat', 'Overleg'
l.store 'Notes', 'Notitie'
l.store 'Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?', 'Opmerkingen? Suggesties? Ideeën? Fouten?'
l.store 'Let me know', 'Laat het mij weten'
l.store 'worked today', 'gewerkt vandaag'
l.store 'Online', 'on-line'
l.store 'Done working on <b>%s</b> for now.', 'Voorlopig klaar met werken aan <b>%s</b>.' # %s = @task.name
l.store '%s ago', '%s geleden' # X days ago

# Application Helper
l.store 'today','vandaag'
l.store 'tomorrow', 'morgen'
l.store '%d day', ['één dag', '%d dagen']
l.store '%d week', ['één week', '%d weken']
l.store '%d month', ['één maand', '%d maanden']
l.store 'yesterday', 'gisteren'
l.store '%d day ago', ['één dag geleden', '%d dagen geleden']
l.store '%d week ago', ['één week geleden', '%d weken geleden']
l.store '%d month ago', ['één maand geleden', '%d maanden geleden']

# DateHelper
l.store 'less than a minute', 'minder dan één minuut'
l.store '%d minute', ['één minuut', '%d minuten']
l.store 'less than %d seconds', 'minder dan %d sekonden'
l.store 'half a minute', 'een halve minuut'
l.store 'about %d hour', ['ongeveer één uur', 'ongeveer %d uren']
# Activities
l.store 'Top Tasks', 'Top Taken'
l.store 'Newest Tasks', 'Nieuwste Taken'
l.store 'Recent Activities', 'Recente activiteiten'
l.store 'Projects', 'Projekten'
l.store 'Overall Progress', 'Voortgang'
l.store '%d completed milestone', ['één mijlpaal afgerond', '%d mijlpalen afgerond']
l.store '%d completed project', ['één projekt afgerond', '%d projecten afgerond']
l.store 'Edit project <b>%s</b>', 'Project <b>%s</b> Wijzigen'
l.store 'Edit milestone <b>%s</b>', 'Mijlpaal<b>%s</b> Wijzigen'

# Tasks
l.store 'Tasks', 'Taken'
l.store '[Any Client]', '[Alle Klanten]'
l.store '[Any Project]', '[Alle Projekten]'
l.store '[Any User]', '[Alle Gebruikers]'
l.store '[Any Milestone]', '[Alle Mijlpalen]'
l.store '[Any Status]', '[Alle Statussen]'
l.store '[Unassigned]','[Niet Toegewezen]'
l.store 'Open', 'Open'
l.store 'In Progress', 'In Ontwikkeling'
l.store 'Closed', 'Gesloten'
l.store 'Won\'t Fix', 'Zal niet opgelost worden'
l.store 'Invalid', 'Ongeldig'
l.store 'Duplicate', 'Dubbele'
l.store 'Archived', 'Gearchiveerd'
l.store 'Group Tags', 'Groeps Markeringen'
l.store '[Save as View]', '[Sla op als Overzicht]'
l.store 'Tags', 'Markeringen'
l .store '[All Tags]', '[Alle Markeringen]'
l.store 'Close <b>%s</b>', 'Sluit <b>%s</b>'
l.store "Stop working on <b>%s</b>.", 'Stop met werken aan <b>%s</b>.'
l.store "Start working on <b>%s</b>. Click again when done.", 'Begin te werken aan <b>%s</b>. Klik nogmaals om te stoppen.'
l.store 'No one', 'Geen'
l.store "Revert <b>%s</b> to not completed status.", 'Zet <b>%s</b> op niet afgerond'
l.store "Cancel working on <b>%s</b>.", 'Stop werken aan <b>%s</b>.'
l.store "Move <b>%s</b> to the Archive.", 'Verplaats <b>%s</b> naar het Archief.'
l.store "Restore <b>%s</b> from the Archive.", 'Zet <b>%s</b> terug uit het archief.'
l.store 'Information', 'Informatie'
l.store 'Summary', 'Samenvatting'
l.store 'Description', 'Omschrijving'
l.store 'Comment', 'Opmerking'
l.store 'Attach file', 'Voeg bestand toe'
l.store 'Target', 'Doel'
l.store 'Project', 'Projekt'
l.store 'Milestone', 'Mijlpaal'
l.store '[None]', '[Geen]'
l.store 'Assigned To', 'Toegewezen aan'
l.store 'Requested By', 'Aangevraagd door'
l.store 'Attributes', 'Eigenschappen'
l.store 'Type', 'Type'
l.store 'Priority', 'Prioriteit'
l.store 'Severity', 'Impact'
l.store 'Time Estimate', 'Geschatte Tijd'
l.store 'Due Date', 'Einddatum'
l.store 'Show Calendar', 'Toon Kalender'
l.store 'Notification', 'Berichten'
l.store "Additional people to be notified on task changes<br />in addition to creator and asignee.<br/><br/>Ctrl-click to toggle.", 'Additionele personen die een bericht dienen te ontvangen<br />wanneer er wijzigingen zijn in   deze taak, in aanvulling op de maker en uitvoerder van de taak.<br /><br />Ctrl-klik om anderen te selecteren.'
l.store 'To:', 'Meld Gebruikers'
l.store '[Delete]', '[Verwijder]'
l.store 'Really delete %s?', 'Wilt u %s echt verwijderen?'
l.store 'New Task', 'Nieuwe Taak'
l.store 'Create', 'Creëer'
l.store 'Send notification emails', 'Verstuur email notificaties'
l.store 'Created', 'Aangemaakt'
l.store 'by', 'door' # Created by
l.store 'Last Updated', 'Laatst aangepast'
l.store 'Save', 'Opslaan'
l.store 'and', 'en' # Save and ...
l.store "Leave Open",'Open laten staan'
l.store "Revert to Open",'Zet weer op Open'
l.store "Set in Progress",'Zet in behandeling'
l.store "Leave as in Progress",'Laat in behandeling staan'
l.store "Close",'Sluiten'
l.store "Leave Closed",'Laat gesloten'
l.store "Set as Won't Fix",'Zet op wordt niet opgelost'
l.store "Leave as Won't Fix",'Laat staan op wordt niet opgelost'
l.store "Set as Invalid",'Zet op Ongeldig'
l.store "Leave as Invalid",'Laat op Ongeldig staan'
l.store "Set as Duplicate",'Zet op Dubbel'
l.store "Leave as Duplicate",'Laat staan op Dubbel'
l.store 'History', 'Historie'
l.store 'Edit Log Entry', 'Wijzig log-item'
l.store 'Delete Log Entry', 'Verwijder log-item'
l.store 'Really delete this log entry?', 'Weet u zeker dat u dit log-item wilt verwijderen?'
l.store 'Task', 'Taak'
l.store 'New Feature', 'Nieuwe Functionaliteit'
l.store 'Defect', 'Fout'
l.store 'Improvement', 'Verbetering'
l.store 'Critical', 'Kritiek'
l.store 'Urgent', 'Dringend'
l.store 'High', 'Hoog'
l.store 'Normal', 'Normaal'
l.store 'Low', 'Laag'
l.store 'Lowest', 'Laagst'
l.store 'Blocker', 'Blokkerend'
l.store 'Major', 'Belangrijk'
l.store 'Minor', 'Minder Belangrijk'
l.store 'Trivial', 'Onbelangrijk'
l.store 'Start', 'Start'
l.store 'Duration Worked', 'Gewerkte tijd'
l.store 'Notes', 'Notities'
# Timeline
l.store '[All Time]', '[Alle Tijd]'
l.store 'This Week', 'Deze Week'
l.store 'Last Week', 'Vorige Week'
l.store 'This Month', 'Deze Maand'
l.store 'Last Month', 'Vorige Maand'
l.store 'This Year', 'Dit jaar'
l.store 'Last Year', 'Vorig jaar'
l.store '[Any Type]', '[Alle Typen]'
l.store 'Work Log', 'Werklog'
l.store 'Status Change', 'Statusforandring'
l.store 'Modified', 'Gewijzigd'
l.store '[Prev]', '[Vorige]' # [Prev] 100 of 2000 entries [Next]
l.store '[Next]', '[Volgende]' # [Prev] 100 of 2000 entries [Next]
l.store 'of', 'van' # 100 of 2000 entries
l.store 'entries..', 'elementen..' # 100 of 2000 entries
# Project Files
l.store 'Download', 'Download'
l.store 'Delete', 'Verwijderen'
l.store '[New File]', '[Nieuw Bestand]'
l.store 'File', ['Bestand', 'Bestanden']
l.store 'Upload New File', 'Plaats een nieuw Bestand'
l.store 'Name', 'Naam'
l.store 'Upload', 'Plaatsen'
# Reports
l.store 'Reports', 'Rapporten'
l.store 'Download CSV file of this report', 'Download een CSV bestand van dit rapport.'
l.store 'Total', 'Totaal'
l.store 'Report Configuration', 'Rapport Configuratie'
l.store 'Report Type', 'Rapport Type'
l.store 'Pivot', 'Pivot'
l.store 'Audit', 'Audit'
l.store 'Time sheet', 'Tijdslijst'
l.store 'Time Range', 'Tidsreeks'
l.store 'Custom', 'Aangepast'
l.store 'Rows', 'Regels'
l.store 'Columns', 'Kolommen'
l.store "Milestones", 'Mijlpalen'
l.store "Date", 'Datum'
l.store 'Task Status', 'Taak Status'
l.store "Task Type", 'Taak Type'
l.store "Task Priority", 'Taak Prioriteit'
l.store "Task Severity", 'Taak Impact'
l.store 'From', 'Van' # From Date
l.store 'To', 'Tot' # To Date
l.store 'Sub-totals', 'Subtotalen'
l.store 'Filter', 'Filteren'
l.store 'Advanced Options', 'Geavanceerder Opties'
l.store 'Status', 'Status'
l.store 'Run Report', 'Genereer Rapport'
# Schedule
# Search
l.store 'Search Results', 'Zoekresultaten'
l.store 'Activities', 'Activiteiten'
# Project list
l.store 'Read', 'Lezen'
l.store 'Work', 'Werk'
l.store 'Assign', 'Toewijzen'
l.store 'Prioritize', 'Prioriteit Wijzigen'
l.store 'Grant', 'Toegang verlenen'
l.store "Remove all access for <b>%s</b>?", 'Alle toegang voor <b>%s</b> verwijderen?'
l.store "Grant %s access for <b>%s</b>?", 'Verleen toegang aan %s voor <b>%s</b>?'
l.store "Can't remove <b>yourself</b> or the <b>project creator</b>!", 'U kunt <b>uzelf</b> of de <b>projekteigenaar</b> niet verwijderen!'
l.store "Grant access to <b>%s</b>?", 'Verleen toegang aan <b>%s</b>?'
l.store 'Edit Project', 'Project Wijzigen'
l.store 'Delete Project', 'Project Verwijderen'
l.store 'Complete Project', 'Project Afsluiten'
l.store 'New Milestone', 'Nieuwe Mijlpaal'
l.store 'Access To Project', 'Toegang tot Project'
l.store 'Completed', 'Afgesloten'
l.store 'Completed Projects', 'Afgesloten Projecten'
l.store 'Revert', 'Terugzetten'
l.store 'Really revert %s?', '%s echt terugzetten?'
# Milestones
l.store 'Owner', 'Eigenaar'
l.store 'Edit Milestone', 'Wijzig Mijlpaal'
l.store 'Delete Milestone', 'Verwijder Mijlpaal'
l.store 'Complete Milestone', 'Sluit Mijlpaal af'
l.store 'Completed Milestones', 'Afgesloten Mijlpalen'
# Users
l.store 'Email', 'email'
l.store 'Last Login', 'Laatste Aanmelding'
l.store 'Offline', 'off-line'
l.store 'Are your sure?', 'Weet u dat zeker?'
l.store 'Company', 'Bedrijf'
l.store '[New User]', '[Nieuwe Gebruiker]'
l.store '[Previous page]', '[Vorige Pagina]'
l.store '[Next page]', '[Volgende Pagina]'
l.store 'Edit User', 'Wijzig Gebruiker'
l.store 'Options', 'Opties'
l.store 'Location', 'Locatie'
l.store 'Administrator', 'Beheerder'
l.store 'Track Time', 'Tijd Registratie'
l.store 'Use External Clients', 'Gebruik externe klanten'
l.store 'Show Calendar', 'Kalender Tonen'
l.store 'Show Tooltips', 'Helpballonnen Tonen'
l.store 'Send Notifications', 'Verstuur Meldingen'
l.store 'Receive Notifications', 'Ontvange Meldingen'
l.store 'User Information', 'Gebruiksinformatie'
l.store 'Username', 'Gebruikersnaam'
l.store 'Password', 'Wachtwoord'
# Preferences
l.store 'Preferences', 'Instellingen'
l.store 'Language', 'Taal'
l.store 'Time Format', 'Tijdsaanduiding'
l.store 'Date Format', 'Datumaanduiding'
l.store 'Custom Logo', 'Aangepast Logo'
l.store 'Current logo', 'Huidig Logo'
l.store 'New logo', 'Nieuw Logo'
l.store "(Won't be resized, 150x50px should look good. The logo will be shown up top instead of the ClockingIT one, and on your login page.)", "(Wordt niet verschaald, 150x50px zou goed moeten zijn. Het logo verschijnt in plaats van het logo in de koptekst en op de Aanmeldpagina.)"
# Notes / Pages
l.store 'Body', 'Inhoud'
l.store 'Preview', 'Voorbeeld'
l.store 'New Note', 'Nieuwe Notitie'
l.store 'Edit Note', 'Wijzig Notitie'
# Views
l.store 'New View', 'Nieuw Overzicht'
l.store 'Edit View', 'Wijzig Overzicht'
l.store 'Delete View', 'Verwijder Overzicht'
l.store '[Active User]', '[Active Gebruiker]'
l.store 'Shared', 'Gedeeld'
# Clients
l.store 'Contact', 'Klanten'
l.store 'New Client', 'Nieuwe Klant'
l.store 'Contact email', 'Klant email'
l.store 'Contact name', 'Klantnaam'
l.store 'Client CSS', 'Klant CSS'
# Activities Controller
l.store 'Tutorial completed. It will no longer be shown in the menu.', 'Introductie voltooid. Deze zal niet meer in het menu worden getoond.'
l.store 'Tutorial hidden. It will no longer be shown in the menu.', 'Introductie verborgen. Deze zal niet meer in het menu worden getoond.'
# Customers Controller
l.store 'Client was successfully created.', 'Klant aangemaakt.'
l.store 'Client was successfully updated.', 'Klant aangepast.'
l.store 'Please delete all projects for %s before deleting it.', 'Verwijder alle projecten voor %s alvorens deze te verwijderen.'
l.store "You can't delete your own company.", 'U kunt uw eigen bedrijf niet verwijderen.'
l.store 'CSS successfully uploaded.', 'CSS met succes geplaatst.'
l.store 'Logo successfully uploaded.', 'Logo met succes geplaatst.'
# Milestones Controller
l.store 'Milestone was successfully created.', 'Mijlpaal aangemaakt.'
l.store 'Milestone was successfully updated.', 'Mijlpaal gewijzigd.'
l.store '%s / %s completed.', '%s / %s afgesloten.' # Project name / Milestone name completed.
l.store '%s / %s reverted.', '%s / %s teruggeplaatst.' # Project name / Milestone name reverted.
# Pages / Notes Controller
l.store 'Note was successfully created.', 'Notitie aangemaakt.'
l.store 'Note was successfully updated.', 'Notitie gewijzigd.'
# Project Files Controller
l.store 'No file selected for upload.', 'Geen bestand geselecteerd op te plaatsen.'
l.store 'File too big.', 'Bestand te groot.'
l.store 'File successfully uploaded.', 'Bestand met succes geplaatst.'
# Projects Controller
l.store 'Project was successfully created.', 'Project aangemaakt.'
l.store 'Project was successfully created. Add users who need access to this project.', 'Project aangemaakt. Voeg de gebruikers die dit project moeten gebruiken toe aan dit project.'
l.store 'Project was successfully updated.', 'Project gewijzigd.'
l.store 'Project was deleted.', 'Project verwijderd.'
l.store '%s completed.', '%s afgesloten.'
l.store '%s reverted.', '%s teruggeplaatst.'
# Reports Controller
l.store "Empty report, log more work!", 'Leeg rapport, registreer meer werk!'
# Tasks Controller
l.store "You need to create a project to hold your tasks, or get access to create tasks in an existing project...", 'U moet een project aanmaken om uw taken te kunnen bevatten, of krijg toegang tot een bestaand project...'
l.store 'Invalid due date ignored.', 'Ongeldige einddatum ingevuld; deze wordt genegeerd.'
l.store 'Task was successfully created.', 'Taak aangemaakt.'
l.store 'Task was successfully updated.', 'Taak gewijzigd.'
l.store 'Log entry saved...', 'Werk-Log item opgeslagen...'
l.store "Unable to save log entry...", 'Kan het werk-log item niet opslaan...'
l.store "Log entry already saved from another browser instance.", 'Werk-log reeds opgeslagen met een andere webbrowser instantie.'
l.store 'Log entry deleted...', 'Werk-log item verwijderd...'
# Users Controller
l.store 'User was successfully created. Remeber to give this user access to needed projects.', 'Gebruiker aangemaakt Geef deze gebruiker rechten tot de benodigde projecten.'
l.store "Error sending creation email. Account still created.", 'Fout bij het versturen van de welkomst-email. Het account is wel aangemaakt.'
l.store 'User was successfully updated.', 'Gebruiker gewijzigd.'
l.store 'Preferences successfully updated.', 'Instellingen opgeslagen.'
# Views Controller
l.store "View '%s' was successfully created.", "Overzicht '%s' is aangemaakt."
l.store "View '%s' was successfully updated.", "Overzicht '%s' is gewijzigd."
l.store "View '%s' was deleted.", "Overzicht '%s' is verwijderd."
 
wiki/dutch.txt · Last modified: 2010/10/01 15:51 by erlends
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki