Wiki Forum Sign up! Explore Home

 
# Main menu
l.store "Overview", "Overblikk"
l.store "Tutorial", "Introduksjon"
l.store "Browse", "Bla"
l.store "Timeline", "Tidslinje"
l.store "Files", "Filer"
l.store "Reports", "Rapporter"
l.store "Schedule", "Plan"
l.store "New Task", "Ny Oppgave"
l.store "Preferences", "Innstillinger"
l.store "Log Out", "Logg ut"
l.store "Clients", "Kunder"
l.store "Client", "Kunde"
l.store 'Search', 'Søk'
l.store 'Users', 'Brukere'
l.store 'User', 'Bruker'
# Main layout
l.store 'Hide', 'Gjem'
l.store 'Views', 'Utsnitt'
l.store 'Open Tasks', 'Åpne Oppgaver'
l.store 'My Open Tasks', 'Mine Åpne Oppgaver'
l.store 'My In Progress Tasks', 'I Gang'
l.store 'Unassigned Tasks', 'Uten Ansvarlig'
l.store 'Shared', 'Delt'
l.store 'Edit', 'Editer'
l.store 'New', 'Nytt'
l.store 'Chat', 'Snakk'
l.store 'Notes', 'Notater'
l.store 'Feedback? Suggestions? Ideas? Bugs?', 'Tilbakemeldinger? Forslag? Idéer? Feil?'
l.store 'Let me know', 'Fortell meg'
l.store 'worked today', 'jobbet i dag'
l.store 'Online', 'Pålogget'
l.store 'Done working on <b>%s</b> for now.', 'Ferdig å jobbe med <b>%s</b> for nå.' # %s = @task.name
l.store 'ago', 'siden' # X days ago
# Application Helper
l.store 'today','i dag'
l.store 'tomorrow', 'i morgen'
l.store '%d day', ['en dag', '%d dager']
l.store '%d week', ['en uke', '%d uker']
l.store '%d month', ['en måned', '%d måneder']
l.store 'yesterday', 'i går'
l.store '%d day ago', ['en dag siden', '%d dager siden']
l.store '%d week ago', ['en uke siden', '%d uker siden']
l.store '%d month ago', ['en måned siden', '%d måneder siden']
# DateHelper
l.store 'less than a minute', 'mindre enn ett minutt'
l.store '%d minute', ['ett minutt', '%d minutter']
l.store 'less than %d seconds', 'mindre enn %d sekunder'
l.store 'half a minute', 'et halvt minutt'
l.store 'about %d hour', ['omtrent en time', 'omtrent %d timer']
# Activities
l.store 'Top Tasks', 'Viktigste Oppgaver'
l.store 'Newest Tasks', 'Nyeste Oppgaver'
l.store 'Recent Activities', 'Siste aktiviteter'
l.store 'Projects', 'Prosjekter'
l.store 'Overall Progress', 'Progresjon'
l.store '%d completed milestone', ['en ferdig milepæl', '%d ferdige milepæler']
l.store '%d completed project', ['ett ferdig prosjekt', '%d ferdige prosjekter']
l.store 'Edit project <b>%s</b>', 'Editer prosjektet <b>%s</b>'
l.store 'Edit milestone <b>%s</b>', 'Editer milepælen <b>%s</b>'
# Tasks
l.store 'Tasks', 'Oppgaver'
l.store '[Any Client]', '[Alle Kunder]'
l.store '[Any Project]', '[Alle Prosjekter]'
l.store '[Any User]', '[Alle Brukere]'
l.store '[Any Milestone]', '[Alle Milepæler]'
l.store '[Any Status]', '[Alle Statuser]'
l.store '[Unassigned]','[Uten Ansvarlig]'
l.store 'Open', 'Åpen'
l.store 'In Progress', 'Under Utvikling'
l.store 'Closed', 'Lukket'
l.store 'Won\'t Fix', 'Vil Ikke Fikse'
l.store 'Invalid', 'Ugyldig'
l.store 'Duplicate', 'Dublett'
l.store 'Archived', 'Arkivert'
l.store 'Group Tags', 'Grupper Tagger'
l.store 'Save as View', 'Lagre som Utsnitt'
l.store 'Tags', 'Tagger'
l.store '[All Tags]', '[Alle Tagger]'
l.store 'Close <b>%s</b>', 'Lukk <b>%s</b>'
l.store "Stop working on <b>%s</b>.", 'Ferdig å jobbe med <b>%s</b>.'
l.store "Start working on <b>%s</b>. Click again when done.", 'Begyn å jobbe med <b>%s</b>. Klikk igjen for å avslutte.'
l.store 'No one', 'Ingen'
l.store "Revert <b>%s</b> to not completed status.", 'Sett <b>%s</b> til uferdig'
l.store "Cancel working on <b>%s</b>.", 'Avbryt å jobbe med <b>%s</b>.'
l.store "Move <b>%s</b> to the Archive.", 'Flytt <b>%s</b> til Arkivet.'
l.store "Restore <b>%s</b> from the Archive.", 'Hent <b>%s</b> fra Arkivet.'
l.store 'Information', 'Informasjon'
l.store 'Summary', 'Oppsummering'
l.store 'Description', 'Beskrivelse'
l.store 'Comment', 'Kommentar'
l.store 'Attach file', 'Legg ved fil'
l.store 'Target', 'Gruppering'
l.store 'Project', 'Prosjekt'
l.store 'Milestone', 'Milepæl'
l.store '[None]', '[Ingen]'
l.store 'Assigned To', 'Ansvarlig'
l.store 'Requested By', 'Forespurt av'
l.store 'Attributes', 'Atributter'
l.store 'Type', 'Type'
l.store 'Priority', 'Prioritet'
l.store 'Severity', 'Alvorlighet'
l.store 'Time Estimate', 'Estimert Tid'
l.store 'Due Date', 'Dato Ferdig'
l.store 'Show Calendar', 'Vis Kalender'
l.store 'Notification', 'Varsling'
l.store "Additional people to be notified on task changes<br />in addition to creator and asignee.<br/><br/>Ctrl-click to toggle.", 'Andre som skal varsles ved forandringer<br/>i tillegg til registrator og ansvarlig<br/><br/>Ctrl-klikk for å velge.'
l.store 'To:', 'Til:'
l.store '[Delete]', '[Slett]'
l.store 'Really delete %s?', 'Slette %s?'
l.store 'New Task', 'Ny Oppgave'
l.store 'Create', 'Opprett'
l.store 'Send notification emails', 'Send varslingsepost'
l.store 'Created', 'Opprettet'
l.store 'by', 'av' # Created by
l.store 'Last Updated', 'Sist oppdatert'
l.store 'Save', 'Lagre'
l.store 'and', 'og' # Save and ...
l.store "Leave Open",'Hold Åpen'
l.store "Revert to Open",'Åpne Igjen'
l.store "Set in Progress",'Sett I Gang'
l.store "Leave as in Progress",'Hold I Gang'
l.store "Close",'Lukk'
l.store "Leave Closed",'Hold Lukket'
l.store "Set as Won't Fix",'Sett Vil Ikke Fikse'
l.store "Leave as Won't Fix",'Hold Vil Ikke Fikse'
l.store "Set as Invalid",'Sett Ugyldig'
l.store "Leave as Invalid",'Hold Ugyldig'
l.store "Set as Duplicate",'Sett Duplikat'
l.store "Leave as Duplicate",'Hold Duplikat'
l.store 'History', 'Historikk'
l.store 'Edit Log Entry', 'Editer logg'
l.store 'Delete Log Entry', 'Slett logg'
l.store 'Really delete this log entry?', 'Virkelig slette denne loggen?'
l.store 'Task', 'Oppgave'
l.store 'New Feature', 'Ny Funksjonalitet'
l.store 'Defect', 'Feil'
l.store 'Improvement', 'Forbedring'
l.store 'Critical', 'Kritisk'
l.store 'Urgent', 'Haster'
l.store 'High', 'Høy'
l.store 'Normal', 'Normal'
l.store 'Low', 'Lav'
l.store 'Lowest', 'Lavest'
l.store 'Blocker', 'Blokkerer'
l.store 'Major', 'Stor'
l.store 'Minor', 'Liten'
l.store 'Trivial', 'Triviell'
l.store 'Start', 'Start'
l.store 'Duration Worked', 'Arbeidet tid'
# Timeline
l.store '[All Time]', '[All Tid]'
l.store 'This Week', 'Denne Uke'
l.store 'Last Week', 'Sist Uke'
l.store 'This Month', 'Denne Måned'
l.store 'Last Month', 'Sist Måned'
l.store 'This Year', 'Dette År'
l.store 'Last Year', 'Sist År'
l.store '[Any Type]', '[Alle Typer]'
l.store 'Work Log', 'Arbeidslogg'
l.store 'Status Change', 'Statusforandring'
l.store 'Modified', 'Forandret'
l.store '[Prev]', '[Forrige]' # [Prev] 100 of 2000 entries [Next]
l.store '[Next]', '[Neste]' # [Prev] 100 of 2000 entries [Next]
l.store 'of', 'av' # 100 of 2000 entries
l.store 'entries..', 'elementer..' # 100 of 2000 entries
# Project Files
l.store 'Download', 'Last ned'
l.store 'Delete', 'Slett'
l.store '[New File]', '[Ny Fil]'
l.store 'File', ['Fil', 'Filer']
l.store 'Upload New File', 'Last Opp Ny Fil'
l.store 'Name', 'Navn'
l.store 'Upload', 'Last Opp'
# Reports
l.store 'Download CSV file of this report', 'Last ned CSV filen til denne rapporten.'
l.store 'Total', 'Totalt'
l.store 'Report Configuration', 'Rapport Konfigurasjon'
l.store 'Report Type', 'Rapport Type'
l.store 'Pivot', 'Pivot'
l.store 'Audit', 'Tidssjekk'
l.store 'Time sheet', 'Timeliste'
l.store 'Time Range', 'Tidsomfang'
l.store 'Custom', 'Egendefinert'
l.store 'Rows', 'Rader'
l.store 'Columns', 'Kolonner'
l.store "Milestones", 'Milepæler'
l.store "Date", 'Dato'
l.store 'Task Status', 'Oppgave Status'
l.store "Task Type", 'Oppgave Type'
l.store "Task Priority", 'Oppgave Prioritet'
l.store "Task Severity", 'Oppgave Alvorlighet'
l.store 'From', 'Fra' # From Date
l.store 'To', 'Til' # To Date
l.store 'Sub-totals', 'Subtotaler'
l.store 'Filter', 'Filtrering'
l.store 'Advanced Options', 'Avanserte Valg'
l.store 'Status', 'Status'
l.store 'Run Report', 'Kjør Rapport'
# Schedule
# Search
l.store 'Search Results', 'Resultater av Søk'
l.store 'Activities', 'Aktiviteter'
# Project list
l.store 'Read', 'Lese'
l.store 'Work', 'Arbeide'
l.store 'Assign', 'Tildel'
l.store 'Prioritize', 'Prioritere'
l.store 'Grant', 'Gi tilgang'
l.store "Remove all access for <b>%s</b>?", 'Fjærn all tilgang for <b>%s</b>?'
l.store "Grant %s access for <b>%s</b>?", 'Gi tilgang til %s for <b>%s</b>?'
l.store "Can't remove <b>yourself</b> or the <b>project creator</b>!", 'Du kan ikke fjærne <b>deg selv</b> eller <b>prosjekt oppretteren</b>!'
l.store "Grant access to <b>%s</b>?", 'Gi tilgang til <b>%s</b>?'
l.store 'Edit Project', 'Rediger Prosjektet'
l.store 'Delete Project', 'Slett Prosjekt'
l.store 'Complete Project', 'Avslutt Prosjekt'
l.store 'New Milestone', 'Ny Milepæle'
l.store 'Access To Project', 'Tilgang til Prosjektet'
l.store 'Completed', 'Avsluttet'
l.store 'Completed Projects', 'Avsluttede Prosjekter'
l.store 'Revert', 'Tilbakestill'
l.store 'Really revert %s?', 'Tilbakestille %s?'
# Milestones
l.store 'Owner', 'Ansvarlig'
l.store 'Edit Milestone', 'Rediger Milepæle'
l.store 'Delete Milestone', 'Slett Milepæle'
l.store 'Complete Milestone', 'Avslutt Milepæle'
l.store 'Completed Milestones', 'Avsluttede Milepæler'
# Users
l.store 'Email', 'Epost'
l.store 'Last Login', 'Sist Pålogget'
l.store 'Offline', 'Avlogget'
l.store 'Are your sure?', 'Er du sikker?'
l.store 'Company', 'Firma'
l.store '[New User]', '[Ny Bruker]'
l.store '[Previous page]', '[Forrige side]'
l.store '[Next page]', '[Neste side]'
l.store 'Edit User', 'Rediger Bruker'
l.store 'Options', 'Valg'
l.store 'Location', 'Sted'
l.store 'Administrator', 'Administrator'
l.store 'Track Time', 'Logg tid'
l.store 'Use External Clients', 'Bruk eksterne kunder'
l.store 'Show Calendar', 'Vis kalender'
l.store 'Show Tooltips', 'Vis hjelpebobler'
l.store 'Send Notifications', 'Send varslinger'
l.store 'Receive Notifications', 'Motta varslinger'
l.store 'User Information', 'Brukerinformasjon'
l.store 'Username', 'Brukernavn'
l.store 'Password', 'Passord'
# Preferences
l.store 'Preferences', 'Innstillinger'
l.store 'Language', 'Språk'
l.store 'Time Format', 'Tidsformat'
l.store 'Date Format', 'Datoformat'
l.store 'Custom Logo', 'Egendefinert Logo'
l.store 'Current logo', 'Aktivt Logo'
l.store 'New logo', 'Ny logo'
l.store "(250x50px should look good. The logo will be shown up top instead of the ClockingIT one, and on your login page.)", "(250x50px burde se bra ut. Logoen vil bli vist øverst, og på loggin siden din.)"
# Notes / Pages
l.store 'Body', 'Innhold'
l.store 'Preview', 'Forhåndsvisning'
l.store 'New Note', 'Nytt notat'
l.store 'Edit Note', 'Rediger notat'
# Views
l.store 'New View', 'Nytt Utsnitt'
l.store 'Edit View', 'Rediger Utsnitt'
l.store 'Delete View', 'Slett Utsnitt'
l.store '[Active User]', '[Aktiv Bruker]'
l.store 'Shared', 'Delt'
# Clients
l.store 'Contact', 'Kontakt'
l.store 'New Client', 'Ny Kunde'
l.store 'Contact email', 'Kontakt epost'
l.store 'Contact name', 'Kontakt navn'
l.store 'Client CSS', 'Kundens CSS'
# Activities Controller
l.store 'Tutorial completed. It will no longer be shown in the menu.', 'Introduksjon ferdig. Den vil ikke vises i menyen lengre.'
l.store 'Tutorial hidden. It will no longer be shown in the menu.', 'Introduksjon gjemt. Den vil ikke vises i menyen lengre.'
# Customers Controller
l.store 'Client was successfully created.', 'Kunde registrert.'
l.store 'Client was successfully updated.', 'Kunde oppdatert.'
l.store 'Please delete all projects for %s before deleting it.', 'Vennligst slett alle prosjekter for %s før du sletter.'
l.store "You can't delete your own company.", 'Du kan ikke slette ditt eget firma.'
l.store 'CSS successfully uploaded.', 'CSS lastet opp.'
l.store 'Logo successfully uploaded.', 'Logo lastet opp.'
# Milestones Controller
l.store 'Milestone was successfully created.', 'Milepæl opprettet.'
l.store 'Milestone was successfully updated.', 'Milepæl oppdatert.'
l.store '%s / %s completed.', '%s / %s avsluttet.' # Project name / Milestone name completed.
l.store '%s / %s reverted.', '%s / %s tilbakestilt.' # Project name / Milestone name reverted.
# Pages / Notes Controller
l.store 'Note was successfully created.', 'Notat opprettet.'
l.store 'Note was successfully updated.', 'Notat oppdatert.'
# Project Files Controller
l.store 'No file selected for upload.', 'Ingen fil valgt for opplastning.'
l.store 'File too big.', 'For stor fil.'
l.store 'File successfully uploaded.', 'Fil lastet opp.'
# Projects Controller
l.store 'Project was successfully created.', 'Prosjekt opprettet.'
l.store 'Project was successfully created. Add users who need access to this project.', 'Prosjekt opprettet. Gi tilgang til brukere som skal være med på prosjektet.'
l.store 'Project was successfully updated.', 'Prosjekt oppdatert.'
l.store 'Project was deleted.', 'Prosjekt slettet.'
l.store '%s completed.', '%s avsluttet.'
l.store '%s reverted.', '%s tilbakestilt.'
# Reports Controller
l.store "Empty report, log more work!", 'Tom rapport, logg mere tid!'
# Tasks Controller
l.store "You need to create a project to hold your tasks, or get access to create tasks in an existing project...", 'Du må opprette et prosjekt som kan holde oppgavene dine, eller få tilgang til et eksisterende prosjekt...'
l.store 'Invalid due date ignored.', 'Ignorerer ubrukelig ferdigstillelse dato.'
l.store 'Task was successfully created.', 'Oppgave opprettet.'
l.store 'Task was successfully updated.', 'Oppgave oppdatert.'
l.store 'Log entry saved...', 'Arbeidslogg lagret...'
l.store "Unable to save log entry...", 'Arbeidslogg <b>ikke</b> lagret...'
l.store "Log entry already saved from another browser instance.", 'Arbeidslogg allerede lagret fra en annen nett-leser instans.'
l.store 'Log entry deleted...', 'Arbeidslogg slettet...'
# Users Controller
l.store 'User was successfully created. Remember to give this user access to needed projects.', 'Bruker opprettet. Husk å gi brukeren tilgang til prosjekter.'
l.store "Error sending creation email. Account still created.", 'Feil under sending av varslingsepost. Kontoen ble opprettet alikevel.'
l.store 'User was successfully updated.', 'Bruker oppdatert.'
l.store 'Preferences successfully updated.', 'Innstillinger oppdatert.'
# Views Controller
l.store "View '%s' was successfully created.", "Utsnitt '%s' opprettet."
l.store "View '%s' was successfully updated.", "Utsnitt '%s' oppdatert."
l.store "View '%s' was deleted.", "Utsnitt '%s' slettet."
# Wiki
l.store 'Quick Reference', 'Kjapp Oversikt'
l.store 'Full Reference', 'Full Oversikt'
l.store 'or', 'eller'
l.store 'Under revision by', 'Under revidering av'
l.store 'Revision', 'Revisjon'
l.store 'Linked from', 'Liket til fra'
# Reports
l.store 'Today', 'I dag'
l.store 'Week', 'Uke'
# Dates
l.store 'January', 'Januar'
l.store 'February', 'Februar'
l.store 'March', 'Mars'
l.store 'April', 'April'
l.store 'May', 'Mai'
l.store 'June', 'Juni'
l.store 'July', 'Juli'
l.store 'August', 'August'
l.store 'September', 'September'
l.store 'October', 'Oktober'
l.store 'November', 'November'
l.store 'December', 'Desember'
l.store 'Jan', 'Jan'
l.store 'Feb', 'Feb'
l.store 'Mar', 'Mar'
l.store 'Apr', 'Apr'
l.store 'May', 'Mai'
l.store 'Jun', 'Jun'
l.store 'Jul', 'Jul'
l.store 'Aug', 'Aug'
l.store 'Sep', 'Sep'
l.store 'Oct', 'Okt'
l.store 'Nov', 'Nov'
l.store 'Dec', 'Des'
l.store 'Sunday', 'Søndag'
l.store 'Monday', 'Mandag'
l.store 'Tuesday', 'Tirsdag'
l.store 'Wednesday', 'Onsdag'
l.store 'Thursday', 'Torsdag'
l.store 'Friday', 'Fredag'
l.store 'Saturday', 'Lørdag'
l.store 'Sun', 'Søn'
l.store 'Mon', 'Man'
l.store 'Tue', 'Tir'
l.store 'Wed', 'Ons'
l.store 'Thu', 'Tor'
l.store 'Fri', 'Fre'
l.store 'Sat', 'Lør'
# worked_nice
l.store '[wdhm]', '[udtm]'
l.store 'w', 'u'
l.store 'd', 'd'
l.store 'h', 't'
l.store 'm', 'm'
# Preferences
l.store 'Duration Format', 'Lengdeformat'
l.store 'Workday Length', 'Arbeidsdag'
# Tasks filter
l.store '[Without Milestone]', '[Uten Milepæl]'
# Task tooltip
l.store 'Progress', 'Progresjon'
# User Permissions
l.store 'All', 'Alle'
# Reports filter
l.store '[Any Priority]', '[Alle Prioriteter]'
l.store '[Any Severity]', '[Alle Alvorlighetsgrader]'
# Preferences
l.store '1w 2d 3h 4m', '1u 2d 3t 4m'
l.store '1w2d3h4m', '1u2d3t4m'
# Task
l.store "Attachments", "Vedlegg"
l.store "Dependencies", "Avhengig av"
l.store 'Add another dependency', "Ny avhengighet"
l.store 'Remove dependency', "Fjern avhengighet"
l.store "every", 'hver'
l.store "[Any Task]", "[Alle Oppgaver]"
l.store 'day', 'dag' # every day
l.store 'days', 'dag' # every 14 days
l.store 'last', 'siste' # every last thursday
l.store 'Hide Waiting Tasks', 'Gjem Ventende Oppgaver'
l.store 'Signup Message', 'Personlig Beskjed'
l.store 'The message will be included in the signup email.', 'Beskjeden blir inkludert i registrerings emailen.'
l.store 'Depends on', 'Avhengig av'
# Activities
l.store 'Subscribe to the recent activities RSS feed', 'Abonner på alle aktiviteter via RSS'
# Project Files
l.store '%d folder', ['%d mappe', '%d mapper']
l.store '%d file', ['%d fil', '%d filer']
# Email
l.store 'Resolved', "Resolved"
l.store 'Updated', "Updated"
l.store 'Reverted', "Reverted"
l.store 'Reassigned', "Reassigned"
 
wiki/norwegian.txt · Last modified: 2008/01/06 20:56 by erlends
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki